Artiklar

Vem är det som Twittrar?

En ny internationell studie visar att 10 procent av alla Twitter-konton står för 90 procent av alla meddelanden som skickas över Twitter.

Twitteranvändarna skiljer sig därmed från många andra sociala nätverk där 10 procent av de mest frekventa användarna står för runt 30 procent av trafiken. En av slutsatserna är också att Twitter, i högre utsträckning än andra nätverk, används för envägskommunikation.

Några avslöjande Twitterfakta:

  • 45 procent av användarna är män, 55 procent är kvinnor.
  • Männen har i snitt 15 procent fler ”followers” än kvinnor.
  • Det är vanligare att två män följer varandra, i ett slags parrelation, jämfört med hur många kvinnliga par som följer varandra i motsvarande relation.
  • Sannolikheten för att en man ska följa en annan man är dubbelt så stor som sannolikheten att han ska följa en kvinna. En tolkning är att männen anser att Twitter-innehållet från kvinnor är mindre intressant när det saknas bilder och självbiografiska uppgifter.
  • Sannolikheten för att en kvinna ska följa en man är 25 procent högre än att hon ska följa en annan kvinna.

Twitterstudien bygger på ett slumpmässigt urval från cirka 300 000 Twitter-konton.

Källa: Men Follow Men and Nobody Tweets av Bill Heil and Mikolaj Piskorski, Harvard Business Publishing, juni 2009.

Butiksbanken • Karlavägen 87 • 114 59 Stockholm info@butiksbanken.se