Detaljhandelns chefs- och ledarnätverk

Ett nätverk för lärande & erfarenhetsutbyte mellan företag inom detaljhandeln. Som medlem i nätverket får du nya erfarenheter och idéer, ett utökat kontaktnät och användbara tips som är knutet till ditt dagliga arbete.

Hur fungerar nätverket?

Nätverket bygger på lärande och erfarenhetsutbyte i aktuella detaljhandelsfrågor. Kraften och utvecklingen kommer inifrån nätverket och deltagarna bidrar genom egna erfarenheter. Under ledning av en rutinerad nätverksledare som kan detaljhandel träffas deltagarna 6 gånger per år i mindre grupper. Nätverksledarens roll är att ansvara och leda gruppen framåt.

Hur kan en nätverksträff se ut?

Inför starten får deltagarna skriva ner sina förväntningar och förslag på ämnen. Exempelvis: aktuella case från chefsvardagen, affärsutveckling, hur motivera medarbetare, mötesteknik. Vid varje nätverksträff finns en strukturerad agenda med dagens tema och utrymme för att diskutera utmaningar i verksamheten.

Nyttan med chefs- och ledarnätverk

  • Erfarenhet från andra företags konkreta fall och lösningar
  • Gruppens råd och bollplank för dina utmaningar
  • Bidra med egna erfarenheter och lösningar som varit framgångsrika
  • Lära av andras verksamheter genom goda exempel
  • Möta andra deltagare från detaljhandeln som har god förståelse, rätt bakgrund och som har liknande utmaningar.

Anmälan och pris

Detaljhandelns chefs- och ledarnätverk består av 6 halvdagsträffar under ett år i en grupp om max 12 personer. Sammansättningen av grupper sker utifrån varje deltagares befattning och storlek på verksamheten. I priset ingår frukost, lunch och kaffe, centralt beläget konferenslokal i Stockholm och nätverksledare.
Priset för medlemskapet är 17 000 kronor exkl.moms/år.

Ledare

Ledare är Anne Thelin Ehrling som är uppvuxen i handel och har en bakgrund som personalchef och konsult inom flera branscher där handel & service är nyckelord! Hon är verksam som ledarutvecklare, rekryterare och personalchef hos olika företag och vill bidra till företags utveckling för lönsamt och effektivt företagande.

Kontakta

Utbildningen sker i samarbete med Cru international.
Välkommen med din anmälan eller frågor till info@cruinternational.se eller ring 070-444 28 32. Du kan också gå in på hemsidan www.cruinternational.se och läsa mer.

Butiksbanken • Karlavägen 87 • 114 59 Stockholm info@butiksbanken.se