Utveckling ska leda till konkreta förändringar!

Våra utbildare har många års erfarenhet av detaljhandeln och utbildningarna kan läggas upp på en eller två dagar, beroende på era behov.

Hur ser era utbildningsbehov ut?

Butiksbanken kan hjälpa till att kartlägga behoven i ett företag eller en butik.
Vi analyserar kompetensbehov och skräddarsyr kurser och utbildningsprogram utifrån företagspecifika behov. Exempel på genomförda föreläsningar hittar du nedan och i listan till vänster.

 

Våga sticka ut!

Välkommen till en inspirerande heldagsutbildning där du får en injektion av nya idéer och mod att tänka tvärtom. Alla butiker, oavsett man tillhör en kedja eller inte, är ett varumärke. Vad är det som särskiljer din butik från andra? Och hur kan du påverka det?
Mer om Våga sticka ut

Modernt varumärkesbyggande för framgång

I modern marknadsföring är varumärket centralt. I den här utbildningen får du lära dig grundbegreppen och ta del av ett antal konkreta exempel från såväl varu- som tjänsteproducerande företag, från både kommersiella och ideella verksamheter.
Mer om Modernt varumärkesbyggande för framgångButiksbanken • Karlavägen 87 • 114 59 Stockholm info@butiksbanken.se